معرفی مرکز

مرکز تحقیقات کلیوی شیراز که در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1385 مورد تأیید و تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت، دومین مرکز تحقیقات در زمینه بیماری های کلیوی در ایران می باشد که از جانب این وزارتخانه برای شروع فعالیت های علمی ـ آموزشی ـ تحقیقاتی تأیید شده است. این مرکز موافقت قطعی خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 10/8/88 دریافت نموده است. اعضاء مرکز : اعضاء ثابت هیأت مؤسس مرکز شامل 6 پزشک متخصص و فوق تخصص هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بخش های اطفال، داخلی، پاتولوژی و  پزشکی اجتماعی و یورولوژی می باشند. در حال حاضر این مرکز دارای 14 نفر
هیأت علمی و یک نفر پزشک عمومی می باشد.
 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار