برنامه استرتژیک

برنامه استراتژیك مدون 5 ساله مركز تحقیقات كلیوی شیراز
(Shiraz Nephro-Urology Research center)
 
مقدمه: 
 
یكی از مشكلات رو به گسترش جامعه در زمینه ی بیماری های مزمن، مشكل بیماری های كلیوی است كه می­تواند بر روی كیفیت زندگی بیماران و خانواده­ های آنها تأثیر سوء داشته باشد. بیماری های كلیوی می­تواند از عفونتهای ساده ادراری شروع و تا مراحل نارسایی حاد و مزمن كلیه و در نهایت از كار افتادن كلیه­ ها و مرگ بیمار خاتمه یابد. لذا به منظور پاسخ گفتن به نیازهای جامعه كه وظیفه و مأموریت تمامی سازمان های مرتبط با امر سلامت است و با بهره ­گیری از امكانات موجود و منابع انسانی حاصل از توسعه انسانی كشور، مركز تحقیقات بیماری های كلیوی دانشگاه علوم پزشكی شیراز با هدف انجام تحقیقات پایه و كاربردی به منظور كاهش حجم مشكلات بیماری های كلیوی تأسیس و شروع به كار نمود. در راستای ارتقاء شاخص های كارایی، اثر بخشی و بهبود كیفیت مدیریت بیماری های كلیوی، تدوین برنامه استراتژیك مركز تحقیقات كلیوی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.
 

1- چشم­ انداز (
Vision): ما بر آنیم كه با بهره ­گیری از تجربه، توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل محققین كشور، با استفاده از پژوهشگران توانمند داخلی و خارجی رهبری تحقیقات بیماری های كلیوی و مجاری ادراری را در سطح كشور و خاورمیانه به دست آوریم.
 

2- رسالت (
Mission): رسالت مركز تحقیقات كلیوی شیراز در زمینه­ های ذیل می­باشد:
 
2-1- تربیت پژوهشگران توانمند در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
2-2- انجام تحقیقات بنیادی برای شناخت، پیشگیری و درمان بیماری های كلیه و مجاری ادراری در سطح منطقه و كمك به پیشرفت علم در سطح جهان.
 
2-3- مطالعات اپیدمیولوژیك بیماری های كلیه و مجاری ادراری در سطح منطقه.
 
2-4- انجام تحقیقات كاربردی جهت یافتن راههای مناسب پیشگیری و درمان بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
2-5- انجام تحقیقات با همكاری سایر مراكز تحقیقاتی داخلی و خارجی براساس موضوعات مورد علاقه طرفین.
 
2-6- انجام تحقیقات بنیادی در جهت رفع مشكلات درمانی بیماری های كلیه و مجاری ادراری با حمایت و همكاری شركت­ها و صنایع داروسازی، مراكز تحقیقاتی داروسازی و شركت­های سازنده وسایل، ابزار و تجهیزات پزشكی.
 
2-7- انجام تحقیقات كاربردی و بنیادی در مورد داروهای سنتی مورد مصرف در بیماری های كلیه و مجاری ادراری در جهت شناخت فوائد و عوارض آنها با توجه به بستر مناسب فرهنگی جامعه.
 
2-8- همكاری با انجمن حمایت از بیماران كلیوی و بنیاد بیماری های خاص در جهت پیشگیری و حل معضلات درمانی بیماران كلیوی.
 

3- ارزش ها:
ارزش های حاكم بر مركز تحقیقات كلیوی مبتنی بر محورهای زیر است:
 
3-1- پاسداری از ارزش های والای انسانی
 
3-2- رعایت اخلاق حرفه­ ای
 
3-3- احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش
 
3-4- رعایت حقوق حیوانات در امر پژوهش
 
4- فهرست ذینفعان
 
 4-1- بیماران
 
4-2- انجمن حمایت از بیماران كلیوی
 
4-3- شركت­های دارویی
 
4-4- شركت­ها و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی
 
4-5- بنیاد بیماران خاص
 
4-6- متخصصین كلیه و مجاری ادراری
 
4-7- دانشجویان و دستیاران
 
4-8- محققین
 
4-9- اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 
4-10- وزارت بهداشت
 
4-11- شورای فن­آوری استانداری
 
5- عوامل داخلی
 
 5-1- اعضاء هیأت علمی مركز و دانشگاه
 
5-2- تجهیزات مركز
 
5-3- بودجه و امكانات
 
5-4- فضا فیزیكی و آزمایشگاهی
 
5-5- فیلد تحقیقاتی
 
5-6- مراكز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه
 
5-7- ارتباط با معاونت پژوهشی
 
6- عوامل خارجی
 
 6-1- سایر مراكز تحقیقاتی
 
6-2- دانشكده­ها و دانشگاههای منطقه
 
6-3- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی
 
6-4- عوامل تكنولوژیك
 
6-5- فرهنگ جامعه
 
6-6- ارتباط با سایر مراكز دانشگاهی خارج از كشور
 
7- نقاط قوت
 
 7-1- وجود اعضاء هیأت علمی توانمند
 
7-2- ارتقاء فرهنگ پژوهش در سال­های اخیر
 
7-3- وجود فیلد تحقیقاتی وسیع و مناسب
 
7-4- ارتباط مناسب با برخی مراكز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه
 
7-5- ارتباط مناسب با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
7-6- وجود ارتباط با مراكز علمی تحقیقاتی خارج از كشور
 
8- نقاط ضعف
 
8-1- كمبود تجهیزات مورد نیاز مركز
 
8-2- نداشتن بودجه مصوب
 
8-3- كمبود فضای فیزیكی و آزمایشگاهی
 
8-4- جذب برخی از اعضاء هیأت علمی در سایر مراكز تحقیقاتی دانشگاه
 
8-5- ضعف انگیزه تحقیقاتی
 
8-6- ضعف ارتباط تنگاتنگ پژوهش و آموزش
 
8-7- ضعف ارتباط با صنایع دارویی و تجهیزات پزشكی مرتبط
 

9- فرصت­ها:
امكان استفاده از همكاری­های بین دانشگاهی با دانشگاه شیراز، دانشكده­های اقماری و دانشگاههای جنوب كشور
 
10- تهدیدات
 
 10-1- عملكرد انقباضی سازمان مدیریت در اختصاص ردیف مستقل بودجه
 
10-2- ضعف مدیریت و بهره­گیری ناكافی از تجهیزات فنی لازم جهت انجام برخی از تحقیقات كشور.
 
10-3- ضعف فرهنگ مشاركت جامعه در تحقیقات پزشكی
 
فهرست استراتژی ها
 
 مهمترین استراتژی مركز استراتژی رشد و توسعه است كه با توجه به نكات زیر محقق می ­گردد:
 
11-1- توجه به كیفیت تحقیقات
 
11-2- جلب همكاری و مشاركت محققین رشته­های مرتبط
 
11-3- ارتباط با صنعت (شركت­های دارویی و سازندگان لوازم، ابزار و تجهیزات پزشكی)
 
11-4- مشاركت درون و برون سازمانی
 
11-5- مشتری محوری
 
11-6- ارتباطات پژوهشی فرا مرزی
 
11-7- پایش، نظارت و ارزشیابی
 
 

 
اهداف كلی (Goals)
 
(1): توسعه (مدیریت) پژوهشی در زمینه تحقیقات بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
(G2): ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
(G3): ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه تحقیقات بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
(G­1): توسعه (مدیریت) پژوهشی در زمینه تحقیقات بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
(G1 O1): تعیین اولویت­های تحقیقاتی در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری
 
(G­1 O2): تشكیل حداقل دو گروه تحقیقاتی undergraduate و postgraduate در طی سال اول
 
(G1 O3): اختصاص حداقل 10% از تحقیقات مركز به پروژه­های تحقیقاتی بنیادی طی دو سال اول شروع برنامه
 
(G1 O4): اختصاص حدود 90% از تحقیقات مركز به پروژه­های كاربردی طی دو سال اول شروع برنامه
 
(G1 O5): تعیین كارآیی و اثربخشی طرح­های مركز تحقیقات كلیوی
 
(G1 O6): تعیین محل و تجهیز اداری مركز تحقیقات كلیوی در سال اول و تجهیز آزمایشگاهی از سال دوم به بعد
 
(G1O7): تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز تحقیقات كلیوی در سال اول
 
(G2): ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
(G2 O1): افزایش طرح­های تحقیقاتی در زمینه داروهای سنتی در بیماری های كلیه و مجاری ادرار.
 
(G2 O2): افزایش طرح­های تحقیقاتی در زمینه كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به بیماران خاص (كلیوی).
 
(G2O3):تصویب و اجرای حداقل سه طرح تحقیقاتی و افزایش آن به بیست طرح در پایان 5 سال.
 
(G2 O4): افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مركز تحقیقات كلیوی در مجلات داخلی و خارجی از 1 به 10 به صورت سالیانه از سال دوم بع بعد تا سال پنجم.
 
(G3): ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه تحقیقات بیماری كلیه و مجاری ادراری.
 
(G3 O1): اجرای حدود 5% از تحقیقات مركز با مشاركت سایر مراكز تحقیقاتی داخل و خارج كشور طی سه سال اول شروع برنامه
 
(G3 O2): اجرای حدود 3 درصد طرح­های تحقیقاتی با مشاركت شركت­ها، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی طی سه سال اول شروع برنامه
 
(G3 O3): افزایش سطح آگاهی افراد ذینفع در مورد بیماری های كلیه و مجاری ادراری
 
1- تعیین اولویت­ها
 
 A1: تشکیل گروه اولویت سنجی
 
A2: تعیین روش اولویت سنجی
 
A3: طراحی ابزار اولویت سنجی
 
A4: جمع ­آوری اطلاعات اولویت سنجی
 
A5: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­ آوری شده اولویت سنجی
 
A6: تعیین اولویت­ها
 
G1 O2: تشکیل حداقل دو گروه تحقیقاتی Undergraduate و Postgraduate در طی سال اول
 
A1: تشکیل جلسه با معاونین پژوهشی دانشکده پزشکی و معاون آموزشی علوم پایه و بالینی جهت تشکیل گروههای تحقیقاتی undergraduate
 
A2: تشکیل جلسه با معاونین پژوهشی دانشکده پزشکی و نماینده گروه­های پزشکی جهت تشکیل گروههای postgraduate
 
A3: تشکیل گروه و تعیین نماینده هماهنگ کننده postgraduate
 
A4: تشکیل گروه و تعیین نماینده هماهنگ کننده undergraduate
 
A5: ارائه تسهیلات به گروه­های تحقیقاتی تشکیل شده.
 
G1 O3: اختصاص حداقل 10% از تحقیقات مرکز به پروژه­های بنیادی طی دو سال اول شروع برنامه.
 
A1: ارائه لیست اولویت­­های تحقیقات بنیادی به گروه­های تحقیقاتی تشکیل شده.
 
A2: شناسایی افراد فعال در زمینه تحقیقات بنیادی و ارائه پیشنهادات اختصاصی جهت تدوین پروپوزال.
 
A3: ارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات بنیادی از سوی محققین.
 
G1 O4: اختصاص حدود 90% از تحقیقات مرکز به پروژه­های کاربردی طی دو سال اول شروع برنامه
 
A1: شناسایی مشکلات با همكاری معاونت­های بهداشتی، درمان ، غذا و دارو در زمینه بیماری های کلیه و مجاری ادرار.
 
A2: تعیین اولویت­های تحقیقاتی مورد علاقه معاونت­های بهداشت، درمان غذا و دارو با مركز تحقیقات كلیه و مجاری ادرار
 
A3: تهیه proposal های طرح­های تحقیقاتی با مشاركت معاونت بهداشت، درمان، غذا و دارو
 
A4: تصویب طرح­های تحقیقاتی معاونت­های بهداشت، درمان غذا و دارو با مركز تحقیقات كلیه و مجاری ادراری.
 
A5: اختصاص 80% از طرح­های ارائه شده از معاونت­های بهداشت، درمان، غذا و دارو به طرح­های مداخله­ای
 
G1 O5: تعیین كارآیی و اثربخشی طرح­های مركز تحقیقات كلیوی
 
A1: تعیین شاخص­های كارآیی طرح­های تحقیقاتی مركز تحقیقات كلیه و مجاری ادرار
 
A2: تعیین معیارهای اثربخشی طرح­های تحقیقاتی مركز تحقیقات كلیه و مجاری ادرار.
 
A3: سنجش كارآیی طرح­های انجام شده با معیارهای كارآیی مركز تحقیقات كلیه و مجاری ادرار
 
A4: سنجش اثربخشی طرح­های تحقیقاتی انجام شده با معیارهای تعیین شده مركز تحقیقات كلیه و مجاری ادراری.
 
G1 O6: تعیین محل و تجهیز اداری مركز تحقیقات كلیوی در سال اول و تجهیز آزمایشگاهی از سال دوم به بعد.
 
A1: تعیین مشخصات فضای فیزیكی مورد نیاز در برج تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
A2: تعیین تجهیزات و وسایل مورد نیاز در برج تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
A3: مكان­یابی فضای فیزیكی موقت مركز در مجموعه دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
A4: تعیین مكان موقت مركز از مكان­های مورد بازدید در دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
A5: تهیه لیست لوازم و تجهیزات مورد نیاز مكان موقت
 
G1 O7: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز تحقیقات كلیوی شیراز در سال اول
 
A1: تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
A2: تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی
 
A3: تأمین نیروی انسانی كارشناس از دانشگاه علوم پزشكی شیراز
 
A4: تأمین نیروی خدماتی مورد نیاز از معاونتهای پژوهشی و پشتیبانی
 
G2: ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری
 
G2O1: افزایش تعداد طرح­های تحقیقاتی در زمینه داروهای سنتی در بیماری های كلیه و مجاری ادرار
 
A1: هدایت گروه­های دانشجویی در زمینه شناسایی داروهای سنتی مؤثر بر بیماری های كلیه و مجاری ادرار.
 
A2: تعیین اثر بخشی داروهای سنتی مورد مصرف مردم در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
A3: تعیین اثرات سوء داروهای سنتی مورد مصرف مردم در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
A4: همكاری با مركز تحقیقات شیمی دارویی در زمینه فرمولاسیون داروهای سنتی مؤثر بر بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
G2 O2: افزایش طرح­های تحقیقاتی در زمینه كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به بیماران خاص (كلیوی).
 
A1: هدایت گروه­های تحقیقاتی در زمینه كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به بیماران خاص (كلیوی)
 
G2O3: تصویب و اجرای حداقل سه طرح تحقیقاتی در سال اول و افزایش آن به بیست طرح به صورت سالیانه در پایان سال پنجم برنامه.
 
A1: تدوین و تصویب حداقل 50 درصد از طرحهای تحقیقاتی مركز توسط اعضاء مركز تحقیقات كلیوی شیراز.
 
A2: تدوین حداقل 15 درصد طرح­های تحقیقاتی در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادرار توسط گروه­های تحقیقات دانشجویی طی سال­های دوم تا پنجم.
 
A3: تدوین طرح­های تحقیقاتی از پایان نامه­های (دانشجویان تحصیلات تكمیلی) در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری.
 
A4: افزایش طرح­های تحقیقاتی ارائه شده توسط معاونت­های دانشگاه در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادرار با مشاركت اعضاء به مركز (تا سقف 5 درصد طرحهای اعضاء مركز).
 
G2O4: افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مركز تحقیقات كلیوی در مجلات داخلی و خارجی از یك مقاله به ده مقاله به صورت سالیانه از سال دوم به بعد تا سال پنجم.
 
A1: تدوین حداقل یك مقاله به آدرس مركز در سال دوم.
 
A2: افزایش تعداد مقالات چاپ شده از یك مقاله به سه مقاله در هر سال به آدرس مركز.
 
A3: تدوین حداقل دو مقاله از طرح­های گروه­های تحقیقات دانشجویی از سال سوم.
 
A4: تدوین حداقل چهار مقاله از پایان­نامه­های دانشجویان تحصیلات تكمیلی مرتبط در زمینه­ بیماری های كلیه و مجاری ادرار.
 
A5: تدوین حداقل یك مقاله در سال از طرح­های كاربردی معاونت­ها از سال سوم به بعد.
 
G3: ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه تحقیقات بیماری كلیه و مجاری ادراری.
 
G3O1: اجرای حداقل 3% از تحقیقات مركز با مشاركت سایر مراكز تحقیقاتی داخل و خارج كشور طی سالهای اجرای برنامه.
 
A1: شناسایی مراكز تحقیقات كلیوی و سایر مراكز مرتبط با اهداف مركز تحقیقات كلیوی شیراز.
 
A2: مكاتبه با مراكز تحقیقاتی شناسایی شده داخلی و خارجی.
 
A3: عقد تفاهم­نامه همكاری­های تحقیقاتی با سایر مراكز.
 
A4: عقد حداقل یك قرار داد پژوهشی مشترك با سایر مراكز تحقیقاتی.
 
G3O2:اجرای حداقل 3% طرح­های تحقیقاتی با مشاركت شركت­ها ، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی طی پنج سال اجرای برنامه.
 
A1: شناسایی شركت­ها ، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی داخل و خارج كشور.
 
A2: ارائه توانمندهایی مركز تحقیقات كلیوی به شركت­های دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی داخلی و خارجی.
 
A3: ارائه ایده­هایی در زمینه ساخت داروها و ابزارهای مورد نیاز بیماران كلیوی.
 
A4: دعوت از مدیران شركت­ها و صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی جهت بازدید از مركز تحقیقات كلیوی شیراز.
 
A5: عقد تفاهم­نامه با شركت­های دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی.
 
A6: عقد حداقل یك قرارداد پژوهشی مشترك با شركت­ها و صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی
 
G3 O3: افزایش سطح آگاهی افراد ذینفع در مورد بیماری های كلیه و مجاری ادراری
 
A1: برگزاری سمینارهای مشترك ارولوژی و نفرولوژی در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری جهت دستیاران.
 
A2: برگزاری سمینارهای مشترك ارولوژی و نفرولوژی در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری جهت گروه­های تحقیقات دانشجویی.
 
A3: برگزاری سمینارهای مشترك ارولوژی و نفرولوژی در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری جهت پزشكان عمومی.
 
A4: برگزاری سمینارهای مشترك ارولوژی و نفرولوژی در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادراری جهت پرستاران.
 
A5: تهیه محتوای آموزشی حداقل دو نشریه (پمفلت و بوكلت) جهت آموزش عمومی مردم در زمینه بیماری های كلیه و مجاری ادرار.
 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار