اطلاعات تماس

مركز تحقيقات کلیوی شیراز

دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، روبروی دبیرستان معارف ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه 6 ، اتاق 5
تلفن: 26281563-0713
 
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار