تجهیزات


Ÿ
ترارزو حساس ديجيتالي اتوكاليبره


 

Ÿ ميكروسكوپ بيولوژی كلينيكال

 

Ÿ متر روميزی pH

Ÿ ميكروپليت ريدر

Ÿ واشر فول اتوماتیک

Ÿ انکوباتور – شیکر

Ÿ یخچال آزمایشگاهی

 

Ÿ سانتریفوژ
 
 


 

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار