مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1385 مورد تأیید و تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در حال حاضر این مرکز دارای 14 نفر هئیت علمی و یک نفر پزشک عمومی می باشد.

Feature Slides

چهارمین کنگره میان دوره ای انجمن اورولوژی ایران با همکاری مرکز تحقیقات کلیوی در تاریخ 11 و 12 آبان ماه سال جاری با حضور بیش از 100 نفر از اساتید برگزار گردید.


نشست اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی شیرازو جناب آقای پروفسور بلک(Black) از دانشگاه British columbia کشور کانادا، در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی شیراز در تاریخ 96/2/30.
پنجمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران درتاریخ 17-15 اردیبهشت در شیراز با حضور 50 سخنران برگزار گردید.
Affiliaion مرکز تحقیقات کلیوی:
فارسی:  مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران

English: Shiraz nephro-urology research center, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran
 
 همکاری علمی
در عصری زندگی می‌كنيم كه متخصصان و پژوهشگران ناگزير از برقراری ارتباط بيشتر و بهره‌گيری از پديده «همكاری علمی» و روی آوردن به «تأليف مشترك» هستند، زيرا يك پژوهشگر در شرايط جديد نمی‌تواند به تنهايی تمام تخصص، مهارت، منابع و امكانات لازم برای فعاليت های پژوهشی را در اختيار داشته باشد. با همكاری علمی، مزايا و فوايد زيادی در فعاليت های پژوهشی نصيب فرد پژوهشگر می شود (ادامه مطلب در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)