مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 1385 مورد تأیید و تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در حال حاضر این مرکز دارای 14 نفر هئیت علمی و یک نفر پزشک عمومی می باشد.

Feature Slides

نشست با مسئولین پژوهشی و جناب آقای دکتر پرفسور بلک(Black) از دانشگاه British columbia کشور کاندا، در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی شیراز در تاریخ 96/2/30.
پنجمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران درتاریخ 17-15 اردیبهشت در شیراز با حضور 50 سخنران برگزار گردید.
Affiliaion مرکز تحقیقات کلیوی:
فارسی:  مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران

English: Shiraz nephro-urology research center, Shiraz University of Medical sciences, Shiraz, Iran
 
 همکاری علمی
در عصری زندگی می‌كنيم كه متخصصان و پژوهشگران ناگزير از برقراری ارتباط بيشتر و بهره‌گيری از پديده «همكاری علمی» و روی آوردن به «تأليف مشترك» هستند، زيرا يك پژوهشگر در شرايط جديد نمی‌تواند به تنهايی تمام تخصص، مهارت، منابع و امكانات لازم برای فعاليت های پژوهشی را در اختيار داشته باشد. با همكاری علمی، مزايا و فوايد زيادی در فعاليت های پژوهشی نصيب فرد پژوهشگر می شود (ادامه مطلب در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)