اعضای پژوهشی

نام و نام خانوادگی:
دکتر مریم پاک فطرت
سمت:
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی:
دانشیار - فوق تخصص کلیه بالغین
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر لیلا ملک مکان
سمت :
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
دانشیار- متخصص پزشکی اجتماعی
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر میترا بصیرت نیا
سمت :
عضو پژوهشی مرکزتحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
استاد - فوق تخصص کلیه اطفال
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر شاهرخ عزت زادگان
سمت:
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
دانشیار - فوق تخصص کلیه بالغین
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد مهدی حسینی
سمت :
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
استادیار - فوق تخصص کلیه بالغین
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر مصطفی شید موسوی
سمت :
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
استاد - دکترای فیزیولوژی
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد مهدی ثاقب
سمت :
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
استاد - فوق تخصص کلیه بالغین
 
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر رامین یعقوبی
سمت :
عضو پژوهشی مرکز تحقیقات کلیوی شیراز
مرتبه علمی :
استاد- دکترای ویروس شناسی


 

 

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار