کارشناسان

نام و نام خانوادگی:دکتر مهشید هاشمی نسب
سمت: مدیر مرکز
مدرک: دکترای حرفه ای

 
 نام و نام خانوادگی: زهرا همت
 سمت:  مسئول دفتر و رابط وب سایت
 مدرک: کارشناس

 
 نام و نام خانوادگی:محبوبه کشاورزی
 سمت: مسئول پژوهشیار
 مدرک: کارشناس
 
 
 نام و نام خانوادگی: نجمه پروین
 سمت: ماشین نویس
 مدرک: دیپلم
 
  

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار