کارشناسان

نام و نام خانوادگی:دکتر مهشید هاشمی نسب
سمت: مدیر مرکز
مدرک: دکترای حرفه ای

 
 نام و نام خانوادگی: دکتر ترانه تدین
 سمت: کارشناس پژوهشی
 مدرک:دکترای حرفه ای

 
 نام و نام خانوادگی:دکتر زینب کریمی
 سمت:کارشناس پژوهش
 مدرک:دکترای فیزیولوژی
 
 
 نام و نام خانوادگی: زهرا همت
 سمت: مسئول وب سایت
 مدرک:کارشناس
 
  

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار