اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


قابل توجه اساتید محترم هیأت علمی



1392-8-14

طبق نامه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت واریز هزینه طرحها به حساب اساتید لطف کنید حساب جدیدی در بانک ملت جدا از حساب حقوقی خویش افتتاح نمایید و مشخصات آن را به سرکار خانم همت تحویل دهید

 
مركز تحقيقات کلیوی شیراز
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز، خیابان ملاصدرا ، خیابان خلیلی ، برج پژوهشی محمد رسول الله ، طبقه ششم، واحد پنج
تلفن: 6281563-0713
فكس: 6281563-0713
پست الکترونیک: snurc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش هاآیین نامه ها و فرم ها  
نرم افزارها     
تازه های سایت 
  پژوهشیار